2019. IV. évfolyam 4. szám

TURISZTIKAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK

 

ISSN 2498-6984 (online)

ISSN 2677-0431 (nyomtatott)

DOI: 10.15170/TVT.2019.04.04

 

Tisztelt Olvasónk!

Nagy örömmel ajánljuk a figyelmébe új számunkat!

A 2016-os indulásunkkor eltervezettek szerint haladva, a szakmai érdeklődés érezhető erősödése mellett érkeztünk el a IV. évfolyam utolsó számához. A lektoraink gyors munkájának és szerzőink aktivitásának köszönhetően jelen számunk 7 érdekes tanulmánnyal jelenik meg. Az első 5 tanulmány a turizmusmarketing innovatív területeivel, és aktuális kérdéseivel foglalkozik. A változatos témák taglalását az „Influencer marketing a turizmusban” cikkel kezdjük meg. (Szerzők: Kovács András – Lőrincz Attila – Papp Vanda – Veres István).

Az utóbbi években több hazai műhely is vizsgálja a generációk eltérő fogyasztói szokásait. Ebbe a sorba illik bele a „Motivált utazók, inspiráció és élménykeresők – avagy az Y generáció utazási szokásainak elemzése” című tanulmány. (Szerzők: Formádi Katalin – Petykó Csilla – Szalók Csilla – Jusztin Márta – Holczerné Szentirmai Ágnes). Szintén a turizmusmarketing egyik újdonságával foglalkozik az „Utazom és mesélek – Az utazók (e)WOM szerepe a Balatonnál” című munka. (Szerzői: Sulyok Judit – Hiezl Kitti).

Azt gondoljuk, nyugodtan kijelenthetjük, hogy hiánypótló munka a „Netnográfia alkalmazása a turizmuskutatásban” című tanulmány, amely egy innovatív technológia alkalmazási lehetőségeibe enged bepillantást. (Szerzők: Szücs Krisztián – Lázár Erika- Nagy Ákos). Az édes semmittevésnek vége? Tehetnénk fel a kérdést a hazai lakosság utazási szokásait vizsgálva. A választ „A hazai lakosság utazási motivációjának és szokásainak elemzése az aktív turizmus és a fizikai aktivitás tekintetében” cikk adja meg. (Szerzők: Csapó János-Gonda Tibor)  A mostani számunkból sem maradhatnak ki a turisztikai termékfejlesztés kérdésköréhez is kapcsolódó
írások. A „Marketingtevékenység és Márkavizsgálat egy tematikus turisztikai útvonal, a Kleine Historische Städte mintáján” című cikk egy ausztriai kulturális turisztikai tematikus út működését elemzi. (Szerző: Wilhelm Kata). A számunkat a „Gyógyítanak, de milyen áron? Fenntarthatóság a magyar
gyógyszállodákban”című tanulmánnyal zárjuk. (Szerző: Strack Flórián)

Folyóiratunk az idei második szám óta (így jelen számunk is) egyaránt megjelenik online és nyomtatott verzióban is. A nyomtatott verzióból kérésre (korlátozott mennyiségben) postán is tudunk küldeni példányokat az érdeklődő kutatóknak és oktatóknak.

A szerkesztőbizottságunk nevében köszönjük a TVT iránti megtisztelő érdeklődését.

Aubert Antal                                                  Gonda Tibor

Szerkesztőbizottság elnöke                        Főszerkesztő

Tanulmányok

Dr. Formádi Katalin – Dr. Petykó Csilla – Dr. Szalók Csilla – Dr. Jusztin Márta – Holczerné Szentirmai Ágnes: MOTIVÁLT UTAZÓK, INSPIRÁCIÓ ÉS ÉLMÉNYKERESŐK – AVAGY AZ Y GENERÁCIÓ UTAZÁSI SZOKÁSAINAK ELEMZÉSE

A kutatás középpontjában az Y generáció – 1981 és az ezredforduló között születettek –utazási szokásai állnak, különös tekintettel az utazási döntésüket befolyásoló tényezőkre, szolgáltatásválasztási szempontokra, tájékozódási és foglalási szokásaikra és a használt kommunikációs csatornákra vonatkozó preferenciákra.

bővebben

Szücs Krisztián – Lázár Erika – Nagy Ákos: NETNOGRÁFIA ALKALMAZÁSA A TURIZMUSKUTATÁSBAN

A technológia és az online kommunikációs eszközök folyamatos fejlődése révén a felhasználók által létrehozott hatalmas mennyiségű adat feldolgozásának igénye a kutatási megoldások alkalmazkodását tette szükségessé. A netnográfia pontos meghatározása és helyes alkalmazása azonban – úgy tűnik – nem egyszerű feladat. Az összefoglalónk kísérletet tesz ennek tisztázására és egyrészt módszertani keretbe helyezi a netnográfia értelmezését, másrészt a turizmusban történő gyakorlati alkalmazásának ismertetése révén világít rá annak sajátosságaira és lehetőségeire.

bővebben

Wilhelm Kata: MARKETINGTEVÉKENYSÉG ÉS MÁRKAVIZSGÁLAT EGY TEMATIKUS TURISZTIKAI ÚTVONAL, A KLEINE HISTORISCHE STÄDTE MINTÁJÁN

A tematikus útvonalak napjainkban egyre növekvő jelentőségű turisztikai desztinációként jelennek meg a turisztikai piacon, továbbá a történelmi kisvárosok is egyre népszerűbb úti célnak tekinthetők, melyek felkeresését jellemzően kulturális motiváció váltja ki. Kutatásom célja egy már működő, osztrák turisztikai hálózat, a Kleine Historische Städte marketingtevékenységének elemzése, valamint márkavizsgálata.

bővebben

Csapó János – Gonda Tibor: A HAZAI LAKOSSÁG UTAZÁSI MOTIVÁCIÓINAK ÉS SZOKÁSAINAK ELEMZÉSE AZ AKTÍV TURIZMUS ÉS A FIZIKAI AKTIVITÁS TEKINTETÉBEN

A turizmus egyrészt a XXI. század egyik legdinamikusabban növekvő gazdasági ágazata, másrészt pedig a lakosság széles körét érintő társadalmi jelenség, így nem véletlen, hogy a turizmus totálissá válásával párhuzamban a turizmuskutatók is igyekeznek minél átfogóbb ismereteket szerezni a rendszer valamennyi tényezője vonatkozásában. Ezek közül kiemelten fontos kutatási terület a fogyasztók szokásainak, turizmussal kapcsolatos attitűdjének a vizsgálata.

bővebben

Strack Flórián: GYÓGYÍTANAK, DE MILYEN ÁRON? – FENNTARTHATÓSÁG A MAGYAR GYÓGYSZÁLLODÁKBAN

A fenntartható fejlődés fogalma egyre ismertebb és népszerűbb. A turizmusban, különösen az egészségturizmusban kiemelkedően fontos, hogy a fenntarthatóság alapelveinek figyelembe vételével történjen az értékteremtés. Az egészségturizmus és alapvető jelentőséggel bíró szolgáltatói, a gyógyszállodák, komplex szolgáltatásaik révén a fenntarthatóság pilléreire (gazdasági, társadalmi, természeti) nagy mértékben támaszkodva kínálnak szolgáltatásokat.

bővebben