2019. IV. évfolyam 2. szám

Turisztikai és Vidékfejlesztési TanulmányoK

 

ISSN 2498-6984 (online)

ISSN 2677-0431 (nyomtatott)

DOI: 10.15170/TVT.2019.04.02

Kedves Olvasónk!

Köszöntjük Önt 4. évfolyamunk második számának megjelenése alkalmából.

Az idei év számos fontos állomást jelent a TVT számára. Szerkesztőségünk úgy döntött, hogy folyóiratunkkal csatlakozunk a Crossref rendszerhez, és így ezévtől (már az első számunkban szereplő tanulmányaink is) DOI számmal jelenhettek meg. Úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi láthatóság javítása minden kutatónak érdeke, és a cikkek saját DOI számaival ezt nagyban elő tudjuk segíteni. Ugyancsak az idei év újdonsága volt, hogy felfrissítettük internetes megjelenésünket, és egy új arculatú, praktikus és esztétikus honlapra álltunk át.

Reméljük, hogy ez is elnyeri olvasóink tetszését. Mostani számunkkal pedig megkezdtük a felkészülést arra, hogy az online jelenlét mellett nyomtatott formában is kiadjuk folyóiratunkat. Jelen számunk még csak az online kiadvánnyal megegyező nyomtatott verzió, de pozitív visszajelzés esetén tervezzük, hogy a jövőben párhuzamos kiadványként megjelentetjük a
saját ISSN számmal ellátott nyomtatott folyóiratot is.

Az idei második számunkban 15 szerző 6 érdekes tanulmányát közöljük. A cikkek témaválasztása igen változatos. Friss kutatási eredmények ismertetése mellett megjelenik egy tanulmány erejéig a turizmus-történelem, de természetesen a népszerű turisztikai termékek sajátosságainak vizsgálata sem maradhat ki számunkból. Küldetésünknek megfelelően szerzőink között találhatunk egyetemi tanárokat és Phd. hallgatót egyaránt, és egyik cikkünk elkészítésében gyakorló turisztikai szakemberek is közreműködtek.

Külön öröm szerkesztőségünk számára, hogy egyre több tudományos konferencia ajánlja résztvevőinek publikálási lehetőségként a folyóiratunkat. A jelen számunkban közzé tett tanulmányok többsége is konferenciák révén került a látókörünkbe. Várhatóan ez a jövőben is így lesz, mivel 2020-ra már 3 tudományos konferencia kért fel bennünket arra, hogy publikálási lehetőséget biztosítsunk a résztvevőknek. Ebben az évben pedig tervezzük még egy turizmusmarketing tematikus szám megjelentetését, mely válogatás lesz a II. Nemzetközi Turizmusmarketing Konferencia legjobb tanulmányaiból.

Reméljük, hogy a turizmus különböző kérdései iránt érdeklődő olvasóink ismét érdekes és hasznos ismereteket találnak az idei második számunkban.

Üdvözlettel:

Aubert Antal                                                  Gonda Tibor

Szerkesztőbizottság elnöke                        Főszerkesztő

Tanulmányok

Csapó János – Törőcsik Mária – Nagy Ákos: NEMTURIZMUS ÉS ÉLETSTÍLUS ÖSSZEFÜGGÉSEK

Az életstílus olyan konstrukció, aminek jegyei markánsan megjelennek a fogyasztásban, a márkaválasztásban, legyen szó bármilyen termékkategóriáról. A közelmúltban (2018) lefolytatott életstílus kutatásunk egyik érdekes dimenziójú feldolgozása került tanulmányunk fókuszába, nevezetesen azt vizsgáljuk, milyen csoportok határolódnak el a turizmustól, milyen okok miatt nem válnak fogyasztókká.

bővebben

Deák Attila – Liptákné Juhász Anikó – B. Pristyák Erika: FELSŐ-TISZA-VIDÉKI ÖRÖKSÉGTÚRÁK TAPASZTALATA, A MŰEMLÉK-BEMUTATÁS ÚJ FORMÁI ALAPJÁN

Az örökségvédelem és örökségturizmus a Felső-Tisza-vidéken az elmúlt évtizedben szeren­csésen összefonódott, köszönhető ez jó szemléletű szakemberek tevékenységének. E vidék épített öröksége kiemelt helyet foglal el a hazai művészettörténetben, kultúr­történetben, korán felkeltette az örökségvédelem figyelmét is.

bővebben

Gonda Tibor – Kaposi Zoltán: Pécs turizmusának első aranykora

A tanulmány a gazdaságtörténeti előzményeket és a gazdasági környezetet is bemutatva ismerteti Pécs idegenforgalmának első aranykorát.  Pécs turizmusa az 1930-as években rendkívüli fejlődésen ment keresztül. Az ország városai, átélve az első világháború és a nagy gazdasági válság traumáit, felismerték a turizmus gazdasági szerepét, és többségük elindította az ágazat tudatos fejlesztését.

bővebben