Különszám

Turisztikai és Vidékfejlesztési TanulmányoK

 

2019. IV. évfolyam 

Különszám 1-2.

ISSN 2498-6984 (online)

ISSN 2677-0431 (nyomtatott)

DOI: 10.15170/TVT.2019.04.ksz1-2

Tisztelt Olvasók!

 

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok jelen különszáma egy olyan szakmai közösség negyed évszázados együttműködésének ad helyet, melyet hat egyetem (a pécsi-, grazi-, maribori-, plzeni-, pozsonyi- és bayreuthi) földrajzi intézeteinek társadalomföldrajzos kollégái hívtak életre és tartanak fenn rotációs rendszerben évről évre konferencia formájában. A témaköröket minden esetben a fogadó intézmény írja ki, a konferenciák angol és német nyelven zajlanak. E rendezvénysorozatba illeszkedett bele a 2018. szeptember 20-22. között Villányban megrendezett konferencia, amelynek címe „Annual Meeting of the Hexagonal Research Group – Co-operative settlement, creative region” volt. A rendezvény a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet Turizmus Tanszékének EFOP-3.6.2-16-2017-00017-es pályázati projektjének támogatásával valósult meg, amelynek címe „Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek”. Így a konferencia témája összhangban állt a pályázat célkitűzéseivel.

A konferencia során több előadás hangzott el, amelyből 11-et most publikáció formájában is megjelentetünk a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok Szerkesztőségével együttműködve. Külön öröm számunkra, hogy rendhagyó módon a publikációk igen széles tematikát ölelnek fel, tágítva ezzel az olvasóink érdeklődési körét. A megjelent publikációk nemcsak a turizmus általános kérdéseit mutatják be, hanem olvashatunk a kiadványban térszerkezeti elemzéseket, helyi- és térségi turizmusmenedzsment trendeket, valamint a regionális politika országos és térségi szintű összefüggéseinek feltárását bemutató érdekes tanulmányokat.

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok azon olvasóinak is ajánljuk e különszámot, akik szélesebb áttekintést szeretnének kapni hazánkon kívüli európai országok terület- és vidékfejlesztési gyakorlatáról, amelyek az esettanulmányokon keresztül számos tanulsággal szolgálhatnak az érdeklődők számára.

 

Aubert Antal                                                  Gonda Tibor

Szerkesztőbizottság elnöke                        Főszerkesztő

 

Dear Readers,

 

the special issue of the periodical Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok (Tourism and Rural Development Studies) is the fruit of a quarter-of-a-century cooperation of an academic community created by social geography experts of the institutes of geography from six universities (Pécs, Graz, Maribor, Plzeň, Bratislava and Bayreuth). The cooperation is maintained in the form of an annual conference organised by the members in a rotation   system. The topic of the conference is announced by the host institute in each case, and the official languages of the conferences are English and German. An event in the series of the programmes was the conference held in Villány, Hungary on 20-22 September 2018, called “Annual Meeting of the Hexagonal Research Group – Co-operative settlement, creative region”. The programme was organised with the kind support of the tender project EFOP-3.6.2-16-2017-00017, titled “Sustainable, intelligent and inclusive regional and city models”, managed by the Department of Tourism at the Institute of Geography and Earth Sciences of the Faculty of Sciences, University of Pécs. The topic of the conference was compatible with the objectives of the tender.

Several presentations were held at the conference, 11 of which are hereby published in the form of papers, in collaboration with the editorial board of Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok. It is to our greatest pleasure that the papers, in an unusual way, cover the most diverse issues, enlarging thereby the range of topics of interest to our readers. The papers published do not only demonstrate the general issues of tourism but also feature spatial structural analyses, local and regional tourism management trends, and also papers dealing with the exploration of national and regional level correlations of regional development policy.

We also recommend this special issue to those readers of Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok who want to get a broader picture of the practice of spatial and rural development not only in Hungary but also in other European countries. The case studies on these issues may give several ideas to those interested in the topic.

 

Antal Aubert                                                 Tibor Gonda

Chair of the Editorial Board                       Editor-in-Chief

Különszámunk tanulmányai