Folyóiratunk

Név: Turisztikai és Vidékfejlesztési TanulmányoK

Rövidített NéV: TVT

ISSN 2498-6984

Turisztikai és vidékfejlesztési tanulmányok – Folyóiratunk története

2016 elején kezdeményezte a folyóirat alapító főszerkesztője, Dr. Gonda Tibor a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok életre hívását. Az ötletet számos kolléga örömmel fogadta, és Aubert Antal professzor úr elnökletével egy lelkes és dolgos szerkesztőbizottság kezdte meg a folyóirat szakmai előkészítését, megvalósítását. A szakmai színvonalat a TVT mögött álló két szakmai műhely garantálja: a PTE KTK Marketing és Turizmus Intézete és a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézete.

A TVT jó ütemben halad azon az úton, melyet a mögötte álló szakmai kollektíva tűzött ki célként:

  • Az indulás évétől referálja a folyóiratot a MATARKA és az EPA
  • 2 év elteltével az MTA X. osztálya tudományos folyóirattá minősítette a TVT-t
  • a 3. évfolyam végén csatlakozott a TVT a crossref rendszerhez
  • a 4. évfolyam első számától kezdve minden cikkünk DOI számmal ellátva jelenik meg
  • a 4. évfolyamunk végéig pedig előkészítjük azt, hogy az MTA IX. osztályától megszerezzük a C kategóriás besorolást.

A CampInvest Kft. a vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében tölti be a kiadó szerepét, és biztosítja a megjelenéshez szükséges anyagi forrásokat.

Szerkesztőség

 

Szerkesztőbizottság elnöke

Dr. Aubert Antal – PTE TTK Földrajzi Intézet, intézetigazgató, egyetemi tanár

 

Főszerkesztő

Dr. Gonda Tibor – adjunktus, PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet

 

Szerkesztőbizottság tagjai

Dr. Csapó János – PTE TTK Földrajzi Intézet, habilitált egyetemi docens

Dr. Dombay István – BBTE Földrajz Kar Kihelyezett Tagozatok Intézete, intézetigazgató, Gyergyószentmiklósi Tagozat, tagozat igazgató, egyetemi docens

Dr. Hinek Mátyás – MET HFTGK Turizmus, Szabadidő és Szálloda Intézet, intézetvezető, főiskolai tanár

Dr. Kiss Róbert  – I-Shou University International College International Tourism & Hospitality Department, egyetemi adjunktus

Dr. Koltai Zoltán – PTE KPVK Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Vidékfejlesztési Tanszék tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

Dr. Marton Gergely – PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet, egyetemi adjunktus

Dr. Pap Norbert – PTE TTK Földrajzi Intézet,  Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszék tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

Dr. Póla Péter – MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, tudományos munkatárs

Dr. Raffay Ágnes Nóra – PE GTK Turizmus Intézeti Tanszék, egyetemi docens

Dr. Raffay Zoltán – PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet, egyetemi docens

Dr. Rátz Tamara – KJF Turizmus Tanszék, tanszékvezető, főiskolai tanár

Dr. Spiegler Patrícia – Info-Partner Szociális Szövetkezet, marketing és pályázati szakértő, PhD

Dr. Sziva Ivett – BCE GTK Marketing és Média Intézet, egyetemi adjunktus

Dr. Törőcsik Mária – PTE KTK Marketing és Turizmus Intézet, intézetigazgató, egyetemi tanár

 

Technikai szerkesztő

Dr. Pálfi Andrea – PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola, doktorjelölt

 

Kiadónk

 

Név: CampInvest Kft.

Székhely címe: 7677, Orfű, Dollár u. 1.

Telephely címe: 7625, Pécs, Vince u. 9/2.

Cégjegyzék szám: 02-09-063479

Adószám: 11361206-2-02

Ügyvezető: Dr. Gonda Tibor

 

Impresszum

 

Folyóirat neve: Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok

Rövidített név: TVT

ISSN 2498-6984

Főszerkesztő: Gonda Tibor

Technikai szerkesztő: Pálfi Andrea

Kiadó: CampInvest Kft.

Székhely cím: 7677, Orfű, Dollár u. 1.

Telephely cím: 7625, Pécs, Vince u. 9/2.

Cégjegyzék szám: 02-09-063479

Adószám: 11361206-2-02

Elérhetőség: szerkesztoseg@turisztikaitanulmanyok.hu

 

Szakirodalmi adatbázisok

 

Folyóiratunkat az alábbi szakirodalmi adatbázisok referálják:

MATARKA – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa – https://matarka.hu/

EPA – Elektronikus Periodiki Archívum és Adatbázis – http://epa.oszk.hu/

CROSSREF Digital Object Identifier (DOI) Registration Agency of the International DOI Foundation – https://www.crossref.org/

 

A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el.”  Szent Ágoston

Korábbi számok & Publikációk

Tekintse meg korábbi számainkat.

Korábbi publikációk

Tekintse meg korábbi számaink publikációit.

Gonda Tibor – Kaposi Zoltán: Pécs turizmusának első aranykora

A tanulmány a gazdaságtörténeti előzményeket és a gazdasági környezetet is bemutatva ismerteti Pécs idegenforgalmának első aranykorát.  Pécs turizmusa az 1930-as években rendkívüli fejlődésen ment keresztül. Az ország városai, átélve az első világháború és a nagy gazdasági válság traumáit, felismerték a turizmus gazdasági szerepét, és többségük elindította az ágazat tudatos fejlesztését.

bővebben

Deák Attila – Liptákné Juhász Anikó – B. Pristyák Erika: FELSŐ-TISZA-VIDÉKI ÖRÖKSÉGTÚRÁK TAPASZTALATA, A MŰEMLÉK-BEMUTATÁS ÚJ FORMÁI ALAPJÁN

Az örökségvédelem és örökségturizmus a Felső-Tisza-vidéken az elmúlt évtizedben szeren­csésen összefonódott, köszönhető ez jó szemléletű szakemberek tevékenységének. E vidék épített öröksége kiemelt helyet foglal el a hazai művészettörténetben, kultúr­történetben, korán felkeltette az örökségvédelem figyelmét is.

bővebben

Csapó János – Törőcsik Mária – Nagy Ákos: NEMTURIZMUS ÉS ÉLETSTÍLUS ÖSSZEFÜGGÉSEK

Az életstílus olyan konstrukció, aminek jegyei markánsan megjelennek a fogyasztásban, a márkaválasztásban, legyen szó bármilyen termékkategóriáról. A közelmúltban (2018) lefolytatott életstílus kutatásunk egyik érdekes dimenziójú feldolgozása került tanulmányunk fókuszába, nevezetesen azt vizsgáljuk, milyen csoportok határolódnak el a turizmustól, milyen okok miatt nem válnak fogyasztókká.

bővebben

Cseke Bence – Marton Zsuzsanna – Keller Krisztina – Birkner Zoltán: KILÁTÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK DÉL-ZALA TURIZMUSÁBAN – ESETTANULMÁNY MURAFÖLDE TURISZTIKAI HELYZETKÉPÉRŐL ÉS PERSPEKTÍVÁIRÓL

A tanulmány célja egy új turisztikai desztinációban, a Mura Nemzeti Program keretében 2015-ben létrejött Muraföldében rejlő lehetőségek elemzése. A 83 települést magában foglaló dél-zalai térség turisztikai potenciálja meghatározásának módszertani keretét Buhalis 6A modellje adja.

bővebben