Archívum

Turisztikai és Vidékfejlesztési TanulmányoK

 

ISSN 2498-6984 (online)

ISSN 2677-0431 (nyomtatott)

2019. IV. évfolyam 1. szám

TURISZTIKAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK

DOI: 10.33538/TVT.190401

2019. IV. évfolyam 2. szám

TURISZTIKAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK

 DOI: 10.15170/TVT.2019.04.02

2019. IV. évfolyam 3. szám

TURISZTIKAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK

DOI: 10.15170/TVT.2019.04.03

Különszám

TURISZTIKAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI TANULMÁNYOK

2019. IV. évfolyam  Különszám 1-2.

DOI: 10.15170/TVT.2019.04.ksz1-2

Korábbi számok

Korábbi tanulmányok

Cseke Bence – Marton Zsuzsanna – Keller Krisztina – Birkner Zoltán: KILÁTÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK DÉL-ZALA TURIZMUSÁBAN – ESETTANULMÁNY MURAFÖLDE TURISZTIKAI HELYZETKÉPÉRŐL ÉS PERSPEKTÍVÁIRÓL

A tanulmány célja egy új turisztikai desztinációban, a Mura Nemzeti Program keretében 2015-ben létrejött Muraföldében rejlő lehetőségek elemzése. A 83 települést magában foglaló dél-zalai térség turisztikai potenciálja meghatározásának módszertani keretét Buhalis 6A modellje adja.

read more

Gonda Tibor – Kaposi Zoltán: Pécs turizmusának első aranykora

A tanulmány a gazdaságtörténeti előzményeket és a gazdasági környezetet is bemutatva ismerteti Pécs idegenforgalmának első aranykorát.  Pécs turizmusa az 1930-as években rendkívüli fejlődésen ment keresztül. Az ország városai, átélve az első világháború és a nagy gazdasági válság traumáit, felismerték a turizmus gazdasági szerepét, és többségük elindította az ágazat tudatos fejlesztését.

read more

Deák Attila – Liptákné Juhász Anikó – B. Pristyák Erika: FELSŐ-TISZA-VIDÉKI ÖRÖKSÉGTÚRÁK TAPASZTALATA, A MŰEMLÉK-BEMUTATÁS ÚJ FORMÁI ALAPJÁN

Az örökségvédelem és örökségturizmus a Felső-Tisza-vidéken az elmúlt évtizedben szeren­csésen összefonódott, köszönhető ez jó szemléletű szakemberek tevékenységének. E vidék épített öröksége kiemelt helyet foglal el a hazai művészettörténetben, kultúr­történetben, korán felkeltette az örökségvédelem figyelmét is.

read more

Csapó János – Törőcsik Mária – Nagy Ákos: NEMTURIZMUS ÉS ÉLETSTÍLUS ÖSSZEFÜGGÉSEK

Az életstílus olyan konstrukció, aminek jegyei markánsan megjelennek a fogyasztásban, a márkaválasztásban, legyen szó bármilyen termékkategóriáról. A közelmúltban (2018) lefolytatott életstílus kutatásunk egyik érdekes dimenziójú feldolgozása került tanulmányunk fókuszába, nevezetesen azt vizsgáljuk, milyen csoportok határolódnak el a turizmustól, milyen okok miatt nem válnak fogyasztókká.

read more