AZ MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

VIII. FALUKONFERENCIA – VÉGLETEK VIDÉKEN címmel

2017. május 18-19-én

tudományos konferenciát szervez.

Az MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete 1991-ben szervezte az első, a vidékkel és a falvakkal foglalkozó tudományos falukonferenciáját, melynek sikere 2007-ig tartó hagyományt teremtett. A májusban megrendezésre kerülő konferencia célja részben e hagyomány újraélesztése, részben az, hogy fórumot teremtsen a vidékkel foglalkozó kutatók, elméleti és gyakorlati szakemberek számára kutatási eredményeik, küldetésük, sikereik és kudarcaik gyakorlati problémáik megvitatására. Az elmúlt évtizedben is sokat változott (sajnos jórészt romlott) a vidéki Magyarország helyzete, van miről beszélni, van miről vitatkozni. Szeretnénk, ha ez a rendezvény a vidék sorsa iránt érdeklődők és a hazai vidékkutatók újraformálódó hálózatának megerősítését, az alkotó energiák felszabadítását, a vidékért való tenni akarás megsokszorozását szolgálná.

A konferencia helyszíne: Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont – Pécs, Universitas u. 2/A

Az érdeklődők jelentkezését legkésőbb 2017. április 28-ig várjuk az alábbi regisztrációs oldalon:
http://surveyor.rkk.hu/index.php?sid=94375&lang=hu
Kérjük, akik előadással szeretnének megjelenni a konferencián, az előadás tervezett címét és a rövid absztraktot is ezen a regisztrációs felületen rögzítsék. A konferenciát követően az előadások elérhetőek lesznek honlapunkon.

A konferencia részvételi díja 15.000 Ft.

A konferencia tervezett témái:
– Agrárgazdaság, gazdasági diverzifikáció, turizmus, gazdaságfejlesztés, helyi termékek, REL („A” szekció)
– Foglalkoztatás, képzés, szegénység, marginalizáció („B” szekció)
– Hálózatosodás, együttműködések, rurális innovációk, smart villages („C” szekció)
– Környezeti kihívások (klíma adaptáció, energetika), táj, természeti erőforrások használata („D” szekció)

A folyamatosan frissített program és további hasznos információk a konferencia weboldalán:
http://falukonferencia.rkk.hu
KAPCSOLAT: Póla Péter
MTA KRTK RKK 7623 PÉCS Papnövelde u. 22; e-mail: pola@rkk.hu
tel: +36 72 523-828 mobil: +36 30 4700-242