Tourism and Rural Development Studies

For researchers, academics, students, tourism service providers, tourists and to all interested
To studies of the current issueMore about the journal

Dear Reader!

Welcome to the page of „Tourism and Rural Development Studies”!

The purpose of our peer-reviewed journal is to create a gap-filling opportunity for those interested in the topic of tourism and rural development to publish their research results and satisfy their professional curiosity.

It is important for us to gather the best and latest research on the topic and disseminate it widely to both those interested in theory or practice. We hope that the publications of our journal will not only provide novel and high-quality knowledge for researchers, educators in higher education and students, but will also become known and recognized among practitioners.

We publish four issues a year, both online and, if possible, in print.

TVT-Borito

Aims and Scope of Tourism and Rural Development Studies

The most important goal of the quarterly scientific journal Tourism and Rural Development Studies, founded in 2016, is to be – as one of the main forums for the scientific work of Hungarian tourism, hospitality and rural development researchers – an important domestic basis for the publication of the latest results. The journal is also open to the publication of relevant works in other related sub-disciplines and related sciences (marketing, sociology, regional development, urban planning). From 2019 the studies have been published both in print and electronically. TVT primarily publishes papers and studies, but we also consider it important to publish book reviews, short research summaries, and to compile special issues in addition to regular issues. The language of the journal is primarily Hungarian, but our further goal is to strengthen the publication of articles in English.

In order to support the next generation of scientists, we find it important to give space to young professionals involved in doctoral programmes as well.

The members of the editorial board of the journal are prominent representatives of the Hungarian tourism and rural development professionals. Our conscious effort is to represent the important scientific workshops, which are complemented by scientific centers and researchers connected to Hungarians across the border.

Since 2019, in addition to MATARKA and EPA, the journal with the scientific qualification of Section X. of the Hungarian Academy of Sciences has also been referenced by CrossRef, and our studies are published with a DOI number. Our other important goal is to obtain a category C rating from Section IX. (Section of Economics and Law – including sociology, demography and political sciences) of the Hungarian Academy of Sciences, and to strengthen international visibility.

Current issue & articles

Csapó János – Törőcsik Mária: THE EVALUATION OF THE ROLE AND IMPORTANCE OF SAFETY AND RISKS IN THE TRAVEL ATTITUDES OF THE HUNGARIAN TOURISTS

The topic of safety appeared with a more highlighted role only recently, nevertheless it was always present in the destination choosing process. Today this issue is gaining special significance since due to the global travel opportunities tourism reached such regions where the analysis of safety became increasingly relevant, even taking it into consideration as a primary aspect.

Pinke-Sziva Ivett – Boros Kitti: EXPERIENTIAL TRAVEL IN BUSINESS TOURISM IN BUDAPEST – CHALLENGES IN MANAGING CONFERENCES AND EVENTS

The objective of the research introduced in this paper is to analyze the motivations and re-visit intentions of conference tourists on a big sample of 102 responses, further on to find out how the experiential travel can drive the activities during and after conferences. Further on management or organizers implications are crystallized to solve the questions arisen by the results due to the time limit of the business tourists.

Kántor Szilvia: TURIZMUS SZAKOS HALLGATÓK KULTÚRAFOGYASZTÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI

Jelen kutatás célkitűzése a magyarországi felsőoktatási intézményekben turizmust tanuló hallgatók kulturális érdeklődésének megismerése, valamint a felsőoktatási intézmények által alkalmazott, kultúrafogyasztásra ösztönző eszközök bemutatása.

Csóka László – Hegedűs Réka – Törőcsik Mária: AZ ÉLETSTÍLUSCSOPRTOK SPORTCÉLÚ UTAZÁSAI

A magyar lakosságra reprezentatív sportfogyasztási felmérés eredményei alapján bemutatjuk a különböző életstíluscsoportok sportcélú utazásokkal kapcsolatos sajátosságait. Az életstílus szegmensek lehatárolásához az ÉletstílusInspiráció-modell validált skáláját alkalmaztuk, amely az élettempó és az értékorientáció mentén tette lehetővé egyes társadalmi csoportok elkülönítését. Ezt követően az életstíluscsoportok közötti statisztikailag igazolható szignifikáns különbségeket vizsgáltuk a sportcélú utazások esetén.

Dudás Gábor – Vida György: AZ AIRBNB HASZNÁLAT MOTIVÁCIÓS TÉNYEZŐI A MAGYAR TURISTÁK KÖRÉBEN

Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy milyenek a magyarországi turisták utazási szokásai, és mely tényezők motiválják őket abban, hogy a hagyományos szállásadás helyett az Airbnb platformján hirdetett szállásokat válasszák.

Ásványi Katalin – Miskolczi Márk – Jászberényi Melinda: AZ ÖNVEZETŐ JÁRMŰVEK FOGYASZTÓI SZOKÁSOKRA ÉS TURIZMUSRA GYAKOROLT HATÁSA

Tanulmányunkban különös hangsúlyt kapnak a technológia fejlődésével összefüggésbe hozható utazási szokások, valamint a turizmus szempontjából lehetséges innovációk (pl. kiszélesedő célcsoport, auto-tour jellegű városnézések) és kihívások (hagyományos utazási formák, szállodaipar változó jelentősége) vizsgálata, amelyek egy későbbi empirikus kutatás alapjait és kérdéseit támogatják.

Tourism and Rural Development Studies

Studies, researches in the fields of tourism and rural development

Idea

|

Reference, citation

Planning

Brand, marketing

U

Research, analysis

Science

Network of relationships

Publications

Contributing scientific partners

The Tourism and Rural Development Studies is published with the professional collaboration of the Institute of Marketing and Tourism of the Faculty of Business and Economics and the Institute of Geography and Earth Sciences, Faculty of Sciences of the University of Pécs.

“Otthon a világot ismered meg, utazva önmagadat; mert otthon a súly magadra esik, az úton a világra, s mindig az marad ismeretlen, ahová nézel.”

Hamvas Béla