2021. VI. évfolyam 3. szám

Turisztikai és Vidékfejlesztési TanulmányoK

VI. évfolyam 3. szám

 

ISSN 2498-6984 (online)

ISSN 2677-0431 (nyomtatott)

DOI: 10.15170/TVT.2021.06.03.

 

Tanulmányok & Publikációk

Aktuális számunk tanulmányai.

Kaposi Zoltán: A GRÓF HUNYADY CSALÁD SZEREPE A BALATONI TURIZMUS LÉTREJÖTTÉBEN

A dél-balatoni fürdőélet fejlődése az 1880-as években kezdődött meg. A Balaton magas vízszintje, a tó melletti hatalmas mocsarak sokáig akadályozták a turizmus nekilendülését. A vasút kiépítése (1861) és a Sió-zsilip átadása (1863) alkalmat adott az előrelépésre. A térség fürdőéletének fejlődésében nagy szerepe volt a part menti vidék nagybirtokosainak. A tanulmányban a kezdeteket kutatjuk.

Molnár Balázs – Lévai Zsolt: A kör négyszögesítése: Budapest lehetőségei a kelet-közép-európai vasúti városlátogató turizmus esetében

Az európai turisztikai piac egy jelentős hányadát teszik ki a térség szempontjából harmadik országnak tekinthető kiindulási helyről érkező városlátogató turisták. Sokan repülővel érkeznek Közép-Európába, majd a városközi közlekedésük egyik módja pedig a vasút igénybevétele. Tanulmányunk az eddig jól fejlődő közép-európai vasúti rendszerre alapozva mutat be új vasúti járattervezési lehetőségeket, ezáltal a vasút versenyképességének növelését célzó javaslatokat.

Végi Szabina: Magyarország járási szintű turisztikai centrumtérségeinek lehatárolása és hazánk kiemelt turisztikai térségeivel történő összevetése térökonometriai módszerekkel

A kutatás egyik fő célkitűzése annak igazolása, vagy elvetése, hogy a térökonometria alkalmas eszköz lehet-e a turisztikai térségek lehatárolásában.

Strack Flórián: Minősített gyógyhellyel rendelkező, ötezernél kisebb lélekszámú települések egészségturizmusának lokális hatásai

A tanulmány alapját adó kutatás a hazai, minősített gyógyhellyel rendelkező, ötezernél kevesebb állandó lakossal rendelkező településekre fókuszál. A kutatás célja, hogy a települések lakosai, valamint önkormányzatai által kitöltött kérdőívek segítségével megvizsgálja az egészségturizmus lokális, települési szintű hatásait, ide értve a település egészére, valamint az annak lakóira gyakorolt hatásokat is.

Kántor Szilvia: A kulturális programkínálat megítélése a kultúrafogyasztás tükrében – Vizsgálatok Debrecen, Győr és Veszprém egyetemistái körében

A kutatás feltárja, hogy miként vélekedik az egyetemista korosztály a városokban elérhető kulturális programkínálatról, illetve, hogy mennyire játszik fontos szerepet az ilyen jellegű szolgáltatások megléte a jövőbeli lakóhelyük megválasztásában. A vizsgálat a Debreceni Egyetemre, a Széchenyi István Egyetemre és a Pannon Egyetemre járó hallgatók körében történt online kérdőíves megkérdezéssel.

Kormányos K. Gyöngyi: A helyi értékek identitáserősítő és közösségépítő szerepe a vajdasági Tisza mentén

A tanulmány általánosságban kitér a vajdasági Tisza mente, ezen belül is egy kisváros lokális és kulturális örökségének elemeire, a művelődési intézmények közösségépítő és helyi identitástudatot formáló tevékenységére. Áttekinti, hogyan szolgálja egy cselekvő közösség megmaradását és identitásának erősítését a vidéki, hagyományos örökség, a helyi értékek, a kulturális, az épített és a szellemi örökségek, valamint miként segítik ezek a közösségi életet.

Muhi B. Béla – Jelena Vemić Đurković: Okos város megoldások mint városmarketing és városmárkázás eszközök – Újvidék esettanulmánya

A verseny fokozatos kiéleződése egyre tudatosabb és átgondoltabb marketingpolitikát és stratégiát követel meg, ahol az utóbbi években a Smart City (okos város) megoldások is egyre inkább előtérbe kerülnek. Azon városok, amelyek különböző smart (okos) megoldásokat vezettek be, több esetben ki tudták használni a városmarketing eszközeként is. Ezt tette Újvidék (Novi Sad) városa is, így e tanulmányban ezen megoldások lesznek bemutatva.

Łukasz Szał – Weronika Terlecka – Alina Zajadacz – Aleksandra Minkwitz – Anna Lubarska: Assessment of the adaptation of tourism supply of cultural heritage objects for the elderly in the context of accessible tourism. Case studies from Poland

The aim of the research was to define the criteria for assessing the availability of tourist attractions for elderly people and to check the adaptation of tourist attractions in terms of these requirements on a selected example.

Muhi B. Béla – Jelena Vemić Đurković: Okos város megoldások mint városmarketing és városmárkázás eszközök – Újvidék esettanulmánya

A verseny fokozatos kiéleződése egyre tudatosabb és átgondoltabb marketingpolitikát és stratégiát követel meg, ahol az utóbbi években a Smart City (okos város) megoldások is egyre inkább előtérbe kerülnek. Azon városok, amelyek különböző smart (okos) megoldásokat vezettek be, több esetben ki tudták használni a városmarketing eszközeként is. Ezt tette Újvidék (Novi Sad) városa is, így e tanulmányban ezen megoldások lesznek bemutatva.

bővebben

Kormányos K. Gyöngyi: A helyi értékek identitáserősítő és közösségépítő szerepe a vajdasági Tisza mentén

A tanulmány általánosságban kitér a vajdasági Tisza mente, ezen belül is egy kisváros lokális és kulturális örökségének elemeire, a művelődési intézmények közösségépítő és helyi identitástudatot formáló tevékenységére. Áttekinti, hogyan szolgálja egy cselekvő közösség megmaradását és identitásának erősítését a vidéki, hagyományos örökség, a helyi értékek, a kulturális, az épített és a szellemi örökségek, valamint miként segítik ezek a közösségi életet.

bővebben

Kántor Szilvia: A kulturális programkínálat megítélése a kultúrafogyasztás tükrében – Vizsgálatok Debrecen, Győr és Veszprém egyetemistái körében

A kutatás feltárja, hogy miként vélekedik az egyetemista korosztály a városokban elérhető kulturális programkínálatról, illetve, hogy mennyire játszik fontos szerepet az ilyen jellegű szolgáltatások megléte a jövőbeli lakóhelyük megválasztásában. A vizsgálat a Debreceni Egyetemre, a Széchenyi István Egyetemre és a Pannon Egyetemre járó hallgatók körében történt online kérdőíves megkérdezéssel.

bővebben

Strack Flórián: Minősített gyógyhellyel rendelkező, ötezernél kisebb lélekszámú települések egészségturizmusának lokális hatásai

A tanulmány alapját adó kutatás a hazai, minősített gyógyhellyel rendelkező, ötezernél kevesebb állandó lakossal rendelkező településekre fókuszál. A kutatás célja, hogy a települések lakosai, valamint önkormányzatai által kitöltött kérdőívek segítségével megvizsgálja az egészségturizmus lokális, települési szintű hatásait, ide értve a település egészére, valamint az annak lakóira gyakorolt hatásokat is.

bővebben

Molnár Balázs – Lévai Zsolt: A kör négyszögesítése: Budapest lehetőségei a kelet-közép-európai vasúti városlátogató turizmus esetében

Az európai turisztikai piac egy jelentős hányadát teszik ki a térség szempontjából harmadik országnak tekinthető kiindulási helyről érkező városlátogató turisták. Sokan repülővel érkeznek Közép-Európába, majd a városközi közlekedésük egyik módja pedig a vasút igénybevétele. Tanulmányunk az eddig jól fejlődő közép-európai vasúti rendszerre alapozva mutat be új vasúti járattervezési lehetőségeket, ezáltal a vasút versenyképességének növelését célzó javaslatokat.

bővebben

Kaposi Zoltán: A GRÓF HUNYADY CSALÁD SZEREPE A BALATONI TURIZMUS LÉTREJÖTTÉBEN

A dél-balatoni fürdőélet fejlődése az 1880-as években kezdődött meg. A Balaton magas vízszintje, a tó melletti hatalmas mocsarak sokáig akadályozták a turizmus nekilendülését. A vasút kiépítése (1861) és a Sió-zsilip átadása (1863) alkalmat adott az előrelépésre. A térség fürdőéletének fejlődésében nagy szerepe volt a part menti vidék nagybirtokosainak. A tanulmányban a kezdeteket kutatjuk.

bővebben