2020. V. évfolyam 4. szám

Turisztikai és Vidékfejlesztési TanulmányoK

V. évfolyam 4. szám

 

ISSN 2498-6984 (online)

ISSN 2677-0431 (nyomtatott)

DOI: 10.15170/TVT.2020

 

Tisztelt Olvasónk, kedves érdeklődő kolléga!

Nagy örömmel ajánljuk figyelmébe idei utolsó számunkat, mellyel zárjuk folyóiratunk 5. évfolyamát.

Örömmel osztjuk meg a jó hírt, hogy a nemzetközi láthatóság érdekében a folyóirat menedzsmentje számos lépést tett. Ezek közül két esetben már konkrét eredményről is be tudunk számolni. Sikeresen csatlakoztunk az ERIH Plus és a Google Scholar folyóirat indexáló rendszerhez. A hazánkon kívüli láthatóság szerzőink érdeke, ezért jelentős energiákat fordítunk elérésére, így bízunk benne, hogy 2021-ben ezzel kapcsolatban további jelentős eredményekről számolhatunk be olvasóinknak és szerzőinknek.

Idei utolsó számunkban hat tanulmány kerül leközlésre. A témák a megszokott változatosságot tükrözik, de látható, hogy a kulturális turizmus kiemelt hangsúlyt kapott. Az első cikkünk Erdély kulturális turizmusának egy érdekes szegmensébe enged bepillantást: Az Örökségvédelem és múzeumi attrakciófejlesztés a miklósvári Kálnoky-kastélyban tanulmány szerzője Horváth Alpár. A 2021-re tervezett nemzetközi vadászati kiállítás ténye is adja az aktualitását A vadászati turizmus és az országimázs kapcsolata című cikknek, melynek szerzője Magyar Zoltán. A harmadik mű egyben felvezetése is a 2021-es első számunknak, melyet az akadálymentes turizmusnak fogunk szentelni: A fogyatékosság és az akadálymentesség, mint egzisztenciális alaptulajdonság című cikkben Farkas Jácint és Petykó Csilla a problémakör új szemléletű közelítésmódját mutatják be. A kulturális turizmussal foglalkozik a két következő tanulmány is. Elsőként a Sopron örökségturisztikai értékeinek vizsgálata a turisták térhasználata alapján című tanulmányt olvashatjuk Barcza Attila munkájaként, majd pedig a sikeresen működő németországi tematikus utak egyikének jó gyakorlatába enged bepillantást a Friss élmények történelmi környezetben “Élő várak” a németországi Várak Útján című munka, Gászné Bősz Bernadett és Pentz Mónika tollából. A nemzetközi láthatóság fontosságát hangsúlyozandó örülünk annak, hogy jelen számunkban angol nyelvű tanulmány is újra megjelenésre kerül, a Decades of rural tourism development in Hungary, a hazai falusi turizmus problematikájával foglalkozik, Kovács Dezső munkájaként.

A nemzetközi turizmus szempontjából is tragikus 2020-as év végén köszönjük szerzőink bizalmát, lektoraink segítőkész munkáját, és olvasóink megtisztelő figyelmét.

Bizakodva egy jobb évben, kívánunk olvasóinknak jó egészséget, és utazási élményekben gazdag boldog új évet!

 

Aubert Antal                                                  Gonda Tibor

Szerkesztőbizottság elnöke                        Főszerkesztő

Tanulmányok & Publikációk

Aktuális számunk tanulmányai.

Horváth Alpár: ÖRÖKSÉGVÉDELEM ÉS MÚZEUMI ATTRAKCIÓFEJLESZTÉS A MIKLÓSVÁRI KÁLNOKY-KASTÉLYBAN

Tanulmányomban azt a kérdést vizsgálom, hogy miként jutunk el a műemlékek védelmétől, egy konkrét kastély megmentésétől a turisztikai látványosság teremtéséig?

Magyar Zoltán: A VADÁSZTURIZMUS ÉS AZ ORSZÁGIMÁZS KAPCSOLATA

A tanulmány célja, hogy a releváns szakirodalmi alátámasztások segítségével megvizsgálja az országimázs, desztinációimázs értelmezési tartományait és alkotóelemeit, valamint vadgazdálkodási ágazat két meghatározó szereplőjének tevékenységén keresztül a releváns imázsépítő elemeket.

Farkas Jácint – Petykó Csilla: A FOGYATÉKOSSÁG, AZ AKADÁLYMENTESSÉG ÉS A MOBILITÁS, MINT EGZISZTENCIÁLIS ALAPTULAJDONSÁG

Arra vállalkoztunk, hogy az élet- és antropológiai filozófia, valamint a buddhista bölcselet kiemelkedő gondolkodóinak a fogyatékosságra, az akadálymentességre és az alkalmazkodásra utaló megállapításai nyomán a „közismert” fogalmak olyan kontextusait vázoljuk fel a teljesség igénye nélkül, amelyek által az utazás világának résztvevői is szélesebb perspektívából tekinthetnek mind az érintett emberekre, mind pedig a kínált szolgáltatásokra.

Barcza Attila: SOPRON ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI ÉRTÉKEINEK VIZSGÁLATA A TURISTÁK TÉRHASZNÁLATA ALAPJÁN

Primer kutatás keretein belül – egy kérdőíves felmérés segítségével – vizsgáltam, hogy a történelmi belváros egyes, híres örökségturisztikai emlékei mennyire népszerűek a Sopronba érkező vendégek látogatási fókusza alapján, és hogy alakul a turisták térhasználata a városközponton belül, milyen csomópontok és főbb térbeli mozgásirányok azonosíthatók.

Gászné Bősz Bernadett – Pentz Mónika: FRISS ÉLMÉNYEK TÖRTÉNELMI KÖRNYEZETBEN “ÉLŐ VÁRAK” A NÉMETORSZÁGI VÁRAK ÚTJÁN

Esettanulmányunkban a németországi várturizmus jó gyakorlataiból válogatunk. Fókuszba a sikeres működtetés konkrét példáit, az innovatív megoldásokat helyeztük az „élő vár” modell mentén, kiemelve a kulturális turizmushoz való meghatározó kapcsolódási pontokat.

Kovács Dezső: DECADES OF RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN HUNGARY. At the border of old and new rural tourism?

Due to the COVID-19 world crisis, those places in the countryside where rural tourism supply is present are being revalorized. Although this study is based on a survey from 2012, the events since then show that it is time to reevaluate and reconsider everything that we learned and thought about rural tourism and rural hospitality in the past.

Magyar Zoltán: A VADÁSZTURIZMUS ÉS AZ ORSZÁGIMÁZS KAPCSOLATA

A tanulmány célja, hogy a releváns szakirodalmi alátámasztások segítségével megvizsgálja az országimázs, desztinációimázs értelmezési tartományait és alkotóelemeit, valamint vadgazdálkodási ágazat két meghatározó szereplőjének tevékenységén keresztül a releváns imázsépítő elemeket.

bővebben

Farkas Jácint – Petykó Csilla: A FOGYATÉKOSSÁG, AZ AKADÁLYMENTESSÉG ÉS A MOBILITÁS, MINT EGZISZTENCIÁLIS ALAPTULAJDONSÁG

Arra vállalkoztunk, hogy az élet- és antropológiai filozófia, valamint a buddhista bölcselet kiemelkedő gondolkodóinak a fogyatékosságra, az akadálymentességre és az alkalmazkodásra utaló megállapításai nyomán a „közismert” fogalmak olyan kontextusait vázoljuk fel a teljesség igénye nélkül, amelyek által az utazás világának résztvevői is szélesebb perspektívából tekinthetnek mind az érintett emberekre, mind pedig a kínált szolgáltatásokra.

bővebben

Barcza Attila: SOPRON ÖRÖKSÉGTURISZTIKAI ÉRTÉKEINEK VIZSGÁLATA A TURISTÁK TÉRHASZNÁLATA ALAPJÁN

Primer kutatás keretein belül – egy kérdőíves felmérés segítségével – vizsgáltam, hogy a történelmi belváros egyes, híres örökségturisztikai emlékei mennyire népszerűek a Sopronba érkező vendégek látogatási fókusza alapján, és hogy alakul a turisták térhasználata a városközponton belül, milyen csomópontok és főbb térbeli mozgásirányok azonosíthatók.

bővebben