2020. V. évfolyam 3. szám

Turisztikai és Vidékfejlesztési TanulmányoK

V. évfolyam 3. szám

 

ISSN 2498-6984 (online)

ISSN 2677-0431 (nyomtatott)

DOI: 10.15170/TVT.2020

 

Letöltés

Tisztelt Olvasónk!

Folyóiratunk V. évf/3. számának egyik különlegessége a határainkon túlról érkezett tanulmányok, melyek külön örömet is jelentenek számunkra, reméljük ezzel hagyományt teremtünk és várjuk a továbbiakban is kutatási eredményeiket.

A cikkek sorrendjében haladva először „A szigetvári Szulejmán türbe kulturális – turisztikai központ projekt turisztikai megvalósíthatósági kockázatai” című tanulmánnyal találkozhatunk Sipos Norbert, Pap Norbert, Keresnyei János, Jarjabka Ákos szerzők tollából. Baranya megye egyik legnagyobb turisztikai látványközpont beruházási –megvalósulási tervét elemzik a kockázat-menedzsment szempontjából.  „A Fehérvár Travel Kft. sikertörténetének és versenyképességének elemzése” című mű szerzői Tütünkov-Hrisztov Jordán, Müller Anetta, Molnár Anikó, akik Magyarország egyik legsikeresebb utazásszervező cégét elemzik abból a szempontból, hogy mennyire képesek alkalmazkodni a gyökeresen megváltozott utazási-foglalási trendekhez, a digitális társadalom kihívásaihoz. Nagy Benedek írása „A Csíksomlyói pápalátogatás turisztikai elemzése: hogyan látták a résztvevők?”, a 2019-es pápai látogatás hatásvizsgálatával foglalkozik. Kérdőíves kutatásának fontos megállítása, hogy a társadalmi-közösségi pozitívumok mellett elmaradtak azok a várt gazdasági hatások, amelyek a közvetlen turisztikai szektort érinthették volna.  „A helyi termékekben rejlő turisztikai erőforrások Kárpátalján” tanulmány szerzői Berghauer Sándor, Sass Enikő, Tarpai József, Tóth Attila, Kárpátalja etnikai sokszínűségén keresztül kapcsolódnak a turisztikai szektorhoz, a helyi termékek turisztikai piacra lépésének lehetőségeit vázolják fel kutatásuk eredményeként. „Dél-Dunántúl, a kulturális turisztikai régió?”című cikkében  Gászné Bősz Bernadett jogosan teszi fel a kérdést, igyekszik a primer kutatás eszköztárával igazolni a kérdésfeltevés jogosságát, miközben magunk is érezzük—igen, igen, de miért nincs igazán átütő ereje e sokszínű régiónak, egy EKF régióközponttal az élén a turisztikai piacon?

Reméljük, hogy folyóiratunk legújabb száma is tartogat olvasóink érdeklődésére számot tartó témákat. 

 

Aubert Antal                                                  Gonda Tibor

Szerkesztőbizottság elnöke                        Főszerkesztő

Tanulmányok & Publikációk

Aktuális számunk tanulmányai.

Sipos Norbert– Pap Norbert– Keresnyei János– Jarjabka Ákos: A SZIGETVÁRI SZULEJMÁN TÜRBE KULTURÁLIS-TURISZTIKAI KÖZPONT PROJEKT TURISZTIKAI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI KOCKÁZATAI

A Szigetvári Szulejmán Türbe kivételes adottságokkal rendelkező történelmi emlékhely, a tanulmány célja a tervezett kulturális-turisztikai központ beruházás bemutatása.

Tütünkov-Hrisztov Jordán – Müller Anetta – Molnár Anikó: A FEHÉRVÁR TRAVEL KFT. SIKERTÖRTÉNETÉNEK ÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ELEMZÉSE

 Jelen tanulmány legfőbb célja bemutatni a Fehérvár Travel Kft. utazásszervező iroda példáján keresztül hogyan tud a réspiacok betöltésével válaszolni a hagyományos utaztatási szektor a globális világ, a digitális forradalom és a megváltozott utazási szokások okozta kihívásokra.

Nagy Benedek: A CSÍKSOMLYÓI PÁPALÁTOGATÁS TURISZTIKAI ELEMZÉSE: HOGYAN LÁTTÁK A RÉSZTVEVŐK?

Ferenc pápa 2019 júniusi erdélyi látogatása történelmi eseménynek számít, hiszen első alkalommal látogatott Erdélybe és egyben Csíksomlyóra is a római egyház feje. A látogatás, túl a vallási és diplomáciai jelentőségén, igencsak érdekes gazdasági, turisztikai és kulturális szempontból is.

Berghauer Sándor – Sass Enikő – Tarpai József – Tóth Attila: A HELYI TERMÉKEKBEN REJLŐ TURISZTIKAI ERŐFORRÁSOK KÁRPÁTALJÁN

Kutatásunkban igyekszünk bepillantást nyújtani a Kárpátalján előállított hagyományos táji termelési kultúrához köthető termékek változatos kínálatába, továbbá rávilágítani az azokban rejlő turisztikai lehetőségekre.

Gászné Bősz Bernadett: DÉL-DUNÁNTÚL, A KULTURÁLIS TURISZTIKAI RÉGIÓ?

„A Dél-Dunántúl Pécs központtal a kulturális turizmus hazai fellegvára.”
Tanulmányomban a fenti kijelentés érvényességet vizsgálom: valóban a minőségi kulturális kínálat vonzza a vendégeket a régióba? Valóban meghatározó a régió választásában a kulturális motiváció?