2021. VI. évfolyam 1. szám

Turisztikai és Vidékfejlesztési TanulmányoK

VI. évfolyam 1. szám

 

ISSN 2498-6984 (online)

ISSN 2677-0431 (nyomtatott)

DOI: 10.15170/TVT.2021.06.01.

 

Tisztelt Olvasók!

A mostani számunkkal elérkeztünk folyóiratunk 6. évfolyamához. Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét számos újdonságról tudunk beszámolni. Mindenekelőtt örömmel osztjuk meg a hírt, hogy sikerült együttműködést kialakítanunk több olyan nemzetközi indexáló felülettel, amelyek segítségével még nagyobb nemzetközi láthatóságot tudunk biztosítani cikkeinknek. Ettől a számtól kezdve a TVT elérhető az UlrichsWeb és az EBSCO rendszerében is. Ugyancsak a folyóirat nemzetközi ismertségét erősíti, hogy 3 új külföldi kolléga csatlakozott a szerkesztőbizottságunkhoz.

Alina Zajadacz professzor az Adam Mickiewicz Egyetem Földrajzi és Geológia Tudományok Karának Idegenforgalmi és Rekreációs Tanszékének oktatója. Kutatási területe a települések és városok turisztikai potenciálja, valamint az akadálymentes turizmus. 2001-ben doktorált, 2013-ban pedig habilitált. Emellett elvégezte az Emberi Erőforrás Menedzsment és az Idegenforgalom és Utazás Menedzsment kurzusokat a Queensland-i Egyetemen. Oktatási dékánhelyettes. Társadalmi tevékenységei közül kiemelendő, a Földrajzi és Földtani Bizottság (Poznań – Tudománybarátok Társasága) elnöksége, és a Turisztikai Földrajz szekció alelnöksége (Lengyel Földrajzi Társaság).

Aleš Gačnik a szlovéniai Primorska Egyetem Gasztronómiai és Borkultúra központjának vezetője. Főbb kutatási területei a kulturális és örökségturizmus, a muzeológia, a bor és a kulináris turizmus, maszkok és karneválok, valamint a művészeti és örökségi szállodák fejlesztése. Az International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT) nemzetközi szakértői csoport tagja, mely a ’European region of Gastronomy’ és a ’European Young Chef Award’ projekteket vezeti. Az EnoTourism Academy tagja, mely a borturisztikai szakértők nemzetközi csoportja és a Globális Borturisztikai Szervezet tanácsadó testületeként működik.

Marcus Herntrei professzor a bochumi Ruhr Egyetemen tanult földrajzot, majd a salzburgi Freie Egyetemen végzett turizmus-menedzsment szakon. Folytatva tanulmányait a Salzburgi Egyetemen MBA végzettséget szerzett, majd a Paderborni Egyetemen doktorált. Később idegenforgalmi tanácsadó és szolgáltató cégeknél dolgozott, illetve tudományos munkatárs volt az EURAC kutatásban Olaszországban és a Paderborni Egyetemen Németországban. 2013-től az IUBH Egyetemen professzorként tevékenykedett, ahol a turisztikai menedzsment volt a szakterülete. 2017-től a Deggendorf Műszaki Főiskola professzora, a turizmus menedzsment képzés vezetője.

Szeretettel köszöntjük új kollégáinkat a szerkesztőbizottságunkban! Számítunk aktív munkájukra.

Jelen számunk egyediségét az adja, hogy valamennyi tanulmány az akadálymentes turizmus különböző aspektusát vizsgálja. A szerzők még tavaly szeptemberben találkoztak egy konferencia keretében, és ott született az elhatározás, hogy a kutatási eredményeiknek egy teljes lapszámot szentelünk. Szeretnénk ezzel is elősegíteni, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés kérdésköre a turizmus területén is nagyobb figyelmet kapjon. Reméljük, hogy ez a tematikus számunk komoly szakmai forrás lesz a téma iránt érdeklődő kutatók számára.

Köszönjük szerzőinknek, hogy a kötött téma ellenére, ismét egy sokszínű és érdekes számot sikerült megvalósítanunk. Reméljük, hogy hasonlóan vélekednek erről olvasóink is.

Tartalmas időtöltést és inspiráló új gondolatokat kívánunk!

 

 

         Dr. Gonda Tibor                                                                                      Dr. Aubert Antal

Tanulmányok & Publikációk

Aktuális számunk tanulmányai.

Raffay-Danyi Ágnes – Ernszt Ildikó: ESÉLYEGYENLŐSÉG A VESZPRÉM-BALATON 2023 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROJEKT RENDEZVÉNYEIN

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt horizontális céljai között is a megfogalmazódik az akadálymentesség a fenntarthatóság és a gyermekbarát programfejlesztés mellett.

Gonda Tibor – Raffay Zoltán: A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK UTAZÁSI SZOKÁSAI

A szerzők egy kérdőíves vizsgálat eredményére építve mutatják be a fogyatékossággal élők utazási gyakoriságát és utazási keresletük néhány fontos vonását. A hazai szakirodalom összefoglalása mellett kitérnek a meghatározó nemzetközi szakirodalom bemutatására is.

Máté Andrea: AZ AKADÁLYMENTES TURIZMUS LEHETŐSÉGEI EGY HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM PÉLDÁJÁN

A tanulmányban a kulturális turizmus és az akadálymentes turizmus egy speciális találkozási pontját vizsgáljuk. A múzeumok meghatározó szerepet töltenek be az értékek megőrzésében, bemutatásában, ismeretek átadásában, és napjainkban már a kultúraközvetítésben is.

Slezák-Bartos Zsuzsanna – Máté Andrea – Guld Zsuzsanna: FIATALOK BORISMERETI ATTITŰDJE ÉS AZ ISMERETSZERZÉS AKADÁLYMENTES GYAKORLATA A GARAY ÉLMÉNYPINCÉBEN

Az akadálymenetes lehetőségek Szekszárdon a Garay Élménypincében érhetőek el, amely olyan méretű, jellegű és színvonalú bemutatóterem, ami egyedülálló Magyarországon.

Angler Kinga: KÍVÜL-BELÜL AKADÁLYMENTESEN

A hazánkban rendelkezésre álló akadálymentes turisztikai szolgáltatások kínálata jelentősen beszűkíti lehetőségeket. Idehaza kevés a kifejezetten akadálymentes turizmusra specializálódott vagy azt a tevékenységet támogató vállalkozás. Reményteli kivételt jelent a tanulmányban bemutatott szekszárdi társadalmi vállalkozás jó gyakorlata.

Horváth Gergely: AZ AKADÁLYMENTES TURIZMUS ÉLMÉNY ÉS VENDÉGELÉGEDETTSÉG SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE A SZÁLLODA SZEKTORBAN

A tanulmány célja, hogy az akadálymentes turizmusnak, a szállodai élményhez és vendégelégedettséghez fűződő kapcsolatáról átfogó képet mutasson be annak érdekében, hogy az eddigi szemléletmódjaihoz képest, egy új szemszögből lehessen megismerni a témát.

Pókó Nikolett: AZ AKADÁLYMENTESSÉG MEGJELENÉSE A SZÁLLODAHAJÓS TURIZMUSBAN A DUNA MENTÉN

A szállodahajós turizmuson belül egyre több figyelmet kell fordítani a marketing és az utazás lebonyolítása során az akadálymentességre, amely sem a forgalmas turisztikai célterületeken, sem a tömegturizmus által nem érintett természeti területeken nem alakult még ki igazán; nem jellemző sem a Budapest agglomerációját érintő tömegturisztikai tekintetben, sem a ritkábban lakott vidéki területeken, például ausztriai vagy bolgár ritkán Duna-szakaszokon.

Angler Kinga: KÍVÜL-BELÜL AKADÁLYMENTESEN

A hazánkban rendelkezésre álló akadálymentes turisztikai szolgáltatások kínálata jelentősen beszűkíti lehetőségeket. Idehaza kevés a kifejezetten akadálymentes turizmusra specializálódott vagy azt a tevékenységet támogató vállalkozás. Reményteli kivételt jelent a tanulmányban bemutatott szekszárdi társadalmi vállalkozás jó gyakorlata.

bővebben

Pókó Nikolett: AZ AKADÁLYMENTESSÉG MEGJELENÉSE A SZÁLLODAHAJÓS TURIZMUSBAN A DUNA MENTÉN

A szállodahajós turizmuson belül egyre több figyelmet kell fordítani a marketing és az utazás lebonyolítása során az akadálymentességre, amely sem a forgalmas turisztikai célterületeken, sem a tömegturizmus által nem érintett természeti területeken nem alakult még ki igazán; nem jellemző sem a Budapest agglomerációját érintő tömegturisztikai tekintetben, sem a ritkábban lakott vidéki területeken, például ausztriai vagy bolgár ritkán Duna-szakaszokon.

bővebben