A III. évfolyam 3. szám elérhető itt:

Letöltés

Tisztelt Olvasó!

Elérkeztünk a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok III. évfolyamának III. számhoz, amely legalább olyan sokszínűre sikerült, mint az idei ősz.

Jelen számunkban négy tanulmányt közlünk, négy eltérő, de a turizmus szempontjából kiemelten fontos területet érintve. Meghatározó fogyasztói trend a környezettudatosság erősödése, éppen ezért érdekes lehet sokak számára a jelen számunkban elsőként megjelenő tanulmány. Hajmásy Gyöngyi a társadalmi felelősségvállalás környezetvédelmi aspektusait vizsgálta a magyar szállodákban. A turizmus és a vidékfejlesztés kérdésköréhez egyaránt kapcsolódik a második cikkünk. Kaposi Zoltán tanulmánya a kastélyhasznosítás Somogy megyei tapasztalataiba enged betekintést az olvasónak. Papp-Váry Árpád Ferenc az országnevek használatát vizsgálta márkázási szempontból, természetesen kiemelt figyelmet fordítva Magyarországra. Míg végül, de nem utolsó sorban Horváth Zoltán, Pálfi Andrea és Aubert Antal a desztinácófejlesztés hangsúlyainak változását mutatják be, mégpedig a Balaton Turisztikai Régióban.

Nem vitás, hogy jelen számunk tanulmányai egyaránt nyújtanak elméleti és gyakorlati ismereteket az érdeklődő olvasóknak, a turizmus sokszínű témaköreiben. Mind a négy tanulmány alaposan járja körül és mutatja be a választott témát, legyen szó akár a szállodák környezetvédelmi intézkedéseiről, a Somogy megyei kastélyok turisztikai célú hasznosításáról, az egyes országnevek használatának pozitív és negatív vonzatairól, valamint egy kiemelt turisztikai desztináció, a Balaton térségének fejlesztési hangsúlyváltozásairól. Jelen számunk ezek alapján bizton állíthatjuk, hogy hasznos időtöltésül szolgál minden szakmaibeli érdeklődőnek.

Folyóiratunk III. évfolyamának III. számához jó olvasást, hasznos időtöltést kívánunk:

 

 

 

Dr. Aubert Antal

A szerkesztőbizottság elnöke

Dr. Gonda Tibor

Főszerkesztő