A III. évfolyam 1. szám elérhető itt:

Letöltés

Tisztelt Olvasó!

 

Jelen számunkkal megkezdjük a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok folyóirat harmadik évfolyamát. Egy teljesen önkéntes munkán alapuló szakmai csapattól ez mindenképpen szép teljesítmény. Ezért ismételten köszönjük szerkesztőbizottsági tagjainknak és rendszeres lektorainknak a segítségét. Természetesen folyóiratunk számára nélkülözhetetlen az olvasóink érdeklődése, és a turizmus és vidékfejlesztés területén érintett szakemberek folyamatos visszajelzése, megerősítése.

Jelen számunk ismét 4 különböző témát jár körbe. Az első cikkünk Orfű rejtett konvencionális turizmusát vizsgálja, ráirányítva a figyelmet a turizmus statisztika gyakorlatának elavultságára, és pontatlanságaira. A cikkben a szerzők számos továbbgondolásra érdemes kérdést is felvetnek. A turizmus környezeti hatásainak a vizsgálata is egyre fontosabb szerepet tölt be a turizmus kutatások között. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik második cikkünk. Érték-e zöldnek lenni kérdést, és a szállodák környezet tudatos gyakorlatát vizsgálva a hazai Zöld Szálloda díjjal kitüntetett hotelek környezet menedzsment tevékenységéről és ennek fogyasztói megítéléséről kaphatunk átfogó képet. Az uniós területfejlesztési források szakszerű, stratégiába ágyazott felhasználása jelentős hatást válthat ki a turizmus fejlesztés terén is. Ennek gyakorlatát és további lehetőségét vizsgálta harmadik cikkünk szerzője. A Dunamenti településekre fokuszáló vizsgálat hangsúlyosan kitér Tolna megye turizmusfejlesztési lehetőségeire.

Jelen számunk utolsó írása Indiából érkezett, és Goa rendkívül érdekes turisztikai folyamatairól ad elemző értékelést a szerző. Az angol nyelvű közléssel szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet arra, hogy a TVT továbbra is nyitott akár külföldi akár hazai szerzők, illetve a hazai doktori képzésben részt vevő külföldi hallgatók, angol nyelvű publikációjának a közlésére.

A harmadik évfolyamunk első számának olvasásához jó szórakozást, intellektuális élményeket kívánunk:

 

 

Dr. Aubert Antal

A szerkesztőbizottság elnöke

Dr. Gonda Tibor

Főszerkesztő