A II. évfolyam 4. szám elérhető itt:

Letöltés

Tisztelt Olvasó!

Folyóiratunk második évfolyamának utolsó számához érkeztünk. Nagy öröm a számunkra, hogy a kizárólag önkéntes tevékenységre épülő tudományos folyóiratunk sikeresen zárja ezt az évét is. Köszönjük olvasóink pozitív visszajelzéseit és szerzőink megtisztelő bizalmát!

A TVT 2017-es számában összesen 19 cikk jelent meg a turizmus szerteágazó témáit érintve. Köszönjünk lektoraink segítségét és szerkesztőbizottsági tagjaink lelkes munkáját.

Az idei negyedik számunk jól reprezentálja törekvésünket: sokszínű, érdekes, újszerű írásokat közölhetünk újra. Olvashatunk egy átfogó cikket az ipari örökségünk kulturális és turisztikai célú hasznosításáról (Tőzsér Anett). A turisztikai termékfejlesztés elméletéhez tesz hozzá új értékeket Csapó János a motorkerékpáros turizmus elméleti alapjának a rögzítésével. Tanulmánya a hazai szakirodalomban úttörő jellegű munka. Harmadik tanulmányunk a turizmus és a megújuló energia közötti kapcsolódási pontokat vizsgálja, bemutatva az alternatív energiahasznosítás turisztikai lehetőségeit (Balizs Dániel – Mihalkó Gábor). Mostani számunk negyedik cikkében a hazánkban doktori képzésben részt vevő fiatal kolléga angol nyelvű publikációját közöljük. Ezzel is szeretnénk ráirányítani arra a figyelmet, hogy folyóiratunk örömmel biztosít lehetőséget angol nyelvű tanulmányok megjelentetésére is.

Reméljük, hogy talál az érdeklődésére számot tartó tanulmányt, és 2018-ban is megtiszteli folyóiratunkat a figyelmével.

 

 

Dr. Aubert Antal

A szerkesztőbizottság elnöke

Dr. Gonda Tibor

Főszerkesztő