A II. évfolyam 2. szám elérhető itt:

Letöltés

Tisztelt Olvasó!

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok Szerkesztőbizottságának tagjai lelkes konferencia résztvevők és több ízben szervezőként is közreműködtek az elmúlt évben. Küldetésünknek megfelelően ezeken a rendezvényeken is igyekszünk a kollégák figyelmét felhívni a TVT által biztosított publikálási lehetőségre. Ennek eredménye jelen számunkban is érződik, hiszen négy tanulmány az elmúlt tanév alatt megrendezett konferenciák révén került a látókörünkbe. Különösen örülünk annak, ha PhD képzés előtt álló, vagy már PhD képzésben részt vevő fiatal kollégák juttatnak el hozzánk lektorálásra alkalmas, szakmailag igényes munkákat.

A lelkiismeretes lektoraink konstruktív kiegészítései és javaslatai révén a szerzők komoly segítséget kapnak ahhoz, hogy végső formájában még magasabb színvonalú publikációt tudjanak megjeleníteni. A mostani számunk fő jellemzőjét is úgy foglalhatnám össze, hogy teret adunk a jövő generáció kutatóinak. A fiatal szerzők tanulmányai kapcsán Ljudmila Ulickaja gondolata jut eszembe: „nem azért kell okosakat mondanunk, hogy okosabbnak tűnjünk, hanem hogy okosabb legyen a világ általa.”

Reméljük, hogy a még tudományos karrierjük előtt álló szerzőink még számos értékes munkával járulnak hozzá a jövőben a világunk „okosításához”.

A mostani számunk recenziót és esettanulmányt is tartalmaz. A tudásmegosztásnak ezt a két formáját is hasznosnak tartjuk, és biztatjuk a potenciális szerzőinket, hogy ebben a formában is osszák meg olvasóikkal a TVT profiljába illeszkedő ismereteiket.

 

A TVT II. évfolyam II. számának olvasásához elmélyülést és inspiráló gondolatokat kívánunk a Szerkesztőbizottság nevében.

 

Dr. Aubert Antal

A szerkesztőbizottság elnöke

Dr. Gonda Tibor

Főszerkesztő