Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok

Kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak, turisztikai szolgáltatóknak, turistáknak és minden érdeklődőnek
Tovább az aktuális szám tanulmányaihozA folyóiratról bővebben

Kedves olvasó!

Köszöntjük a  „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” oldalán!

Anonim lektorok által lektorált folyóiratunk célja, hogy a turizmus és a vidékfejlesztés témaköre iránt érdeklődők számára hiánypótló lehetőséget teremtsünk kutatási eredményeik megjelentetésére, szakmai kíváncsiságuk kielégítésére.

Fontos számunkra, hogy a témában született legjobb és legújabb kutatásokat összegyűjtsük, széles körben terjesszük a tudományos és szakmai szempontból érdeklődők számára egyaránt. Reméljük folyóiratunk publikációi nemcsak a kutatók, felsőoktatásban oktatók és a hallgatók számára nyújtanak újszerű és minőségi ismereteket, hanem a gyakorlati szakemberek körében is ismertté és elismertté válnak.

Évente négy lapszámot jelentetünk meg online és – amennyiben lehetőségünk nyílik rá – print változatban egyaránt.

TVT-Borito

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok célja és szakterülete

A 2016-ban alapított Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok negyedévente megjelenő tudományos folyóirat legfontosabb célja, hogy a hazai turizmussal, vendéglátással és vidékfejlesztéssel foglalkozó kutatók tudományos munkáinak egyik fő fórumaként a legújabb eredmények közlésének fontos hazai bázisa legyen. A folyóirat természetesen nyitott továbbá az egyéb, kapcsolódó részdiszciplínák, rokon tudományok (marketing, szociológia, területfejlesztés, urbanisztika) vonatkozó műveinek megjelentetése felé is. A tanulmányok 2019-től nyomatásban és elektronikusan is megjelennek. A TVT elsősorban tanulmányokat, publikációkat jelentet meg, de könyvrecenziók, rövid kutatási összefoglalók megjelentetését, illetve a reguláris számok mellett különszámok szerkesztését is fontosnak tartjuk. A folyóirat nyelve elsősorban magyar, de az angol nyelvű cikkek megjelentetésének erősítése is fontos további célunk.

A tudományos utánpótlás támogatása érdekében fontos küldetésünknek tartjuk, hogy helyt adjunk a doktori képzésben részt vevő fiatal szakemberek számára is.

A folyóirat szerkesztőbizottságának a tagjai a hazai turizmussal és vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberek jeles képviselői. Tudatos törekvésünk az, hogy a jelentős tudományos műhelyek képviselve legyenek, melyeket a határon túli magyarsághoz köthető tudományos központok és kutatók is kiegészítenek.

A 2017-ben az MTA X. osztálya által tudományos minősítéssel ellátott folyóiratot a MATARKA és az EPA mellett 2019-től a CrossRef is referálja, tanulmányaink DOI számmal ellátva jelennek meg. További fontos célunk az MTA IX. osztálya C kategóriás besorolásának az elérése, és a nemzetközi láthatóság erősítése.

Aktuális szám & tanulmányok

Karancsi Zoltán – Hornyák Sándor – Szalma Elemér – Oláh Ferenc – Korom Annamária – Horváth Gergely – Győri Ferenc: A TISZA ARCAI, AVAGY A VÍZPARTI TÁJKÉP, MINT TURISZTIKAI VONZERŐ – NEM CSAK VÍZITÚRÁZÓKNAK

Tanulmányunk egy módszertani kísérlet a vízitúrák hátteréül szolgáló Tisza-part természeti és épített környezetének táj- és környezetesztétikai szempontból történő értékelésére.

Papp-Váry Árpád – Wolf Dávid – Farkas Máté – Szolnoki Szabolcs: Turisztikai szlogen- és logóhasználat az európai fővárosok esetében – Milyen szavakkal hívogatnak, milyen jelképekkel csalogatnak?

Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy Európa fővárosainak turisztikai logóit és szlogenjeit kategorizálja és elemezze. Vizsgálatunkból kiderült, hogy egyszerre mindkét népszerű desztináció márkázási elemet a vizsgált 52 fővárosból 31 használja. Mindkettő hiánya, vagyis amikor sem logót, sem szlogent nem alkottak csupán 10 főváros esetében tapasztalható.

Dr. Lőke Zsuzsanna – Dr. Kovács Ernő – Dr. Bacsi Zsuzsanna: Miért választották a Nyugat-Balatont? A külföldi ingatlanvásárlások motivációi a Nyugat-Balaton térségében

Vizsgálatunk a Nyugat-Balatoni térség külföldi ingatlanvásárlóit helyezi górcső alá, akik jellemzően korábban turistaként látogattak a környékre.

Hegedűs Réka – Csóka László – Törőcsik Mária: Sportcélú utazások ageing vetületben

A magyar lakosság sportfogyasztási szokásait feltáró felmérés eredményei alapján bemutatjuk az ötven- és hatvanévesek sporttal kapcsolatos hozzáállását és sportcélú utazási szokásaikat. Ennek alapján javaslatok, sport- és népegészségügyi programok, sportturisztikai projektek kerülhetnek megfogalmazásra.

Pelles Márton: Fiume turizmusának fejlődése (1868–1914)

Célom, hogy átfogó képet adjak arról, hogyan hozták létre a helyi vállalkozók a szállodaipar, a helyi látnivalók reklámja és a hajózási összeköttetések megteremtése révén a fiumei turizmust. Munkámtól azt várom, hogy Fiume turizmustörténetének magyar nyelvű bemutatásával még komplexebb képet kaphatunk a város magyar időszakbeli fejlődésének rétegeiről.

Szabó Sára: A fenntartható turizmus és a helykötődés kapcsolatának vizsgálata a Busójárás kontextusában

Jelen írás célja, hogy megvizsgálja a Busójárás által teremtett helykötődés és a fenntartható turizmus kapcsolatát, amelynek alapja egy 2020. márciusában készült kutatás. A megfigyelés kvantitatív kérdőíves kutatást és kvalitatív, szakmai mélyinterjút tartalmaz.

Turisztikai és vidékfejlesztési tanulmányok

Tanulmányok, kutatások a turizmus és a vidékfejlesztés témakörében.

Ötlet

|

Hivatkozások, idézetek

Tervezés

Márka, marketing

U

Kutatás, elemzés

Tudomány

Kapcsolatok hálója

Publikációk

Akikkel együttműködünk

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok a PTE Közgazdaságtudományi Kar Turizmus és Marketing Intézetének és a PTE Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézetének a szakmai együttműködésével kerül kiadásra.

“Otthon a világot ismered meg, utazva önmagadat; mert otthon a súly magadra esik, az úton a világra, s mindig az marad ismeretlen, ahová nézel.”

Hamvas Béla