Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok

Kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak, turisztikai szolgáltatóknak, turistáknak és minden érdeklődőnek
Tovább az aktuális szám tanulmányaihozA folyóiratról bővebben

Kedves olvasó!

Köszöntjük a  „Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok” oldalán!

Anonim lektorok által lektorált folyóiratunk célja, hogy a turizmus és a vidékfejlesztés témaköre iránt érdeklődők számára hiánypótló lehetőséget teremtsünk kutatási eredményeik megjelentetésére, szakmai kíváncsiságuk kielégítésére.

Fontos számunkra, hogy a témában született legjobb és legújabb kutatásokat összegyűjtsük, széles körben terjesszük a tudományos és szakmai szempontból érdeklődők számára egyaránt. Reméljük folyóiratunk publikációi nemcsak a kutatók, felsőoktatásban oktatók és a hallgatók számára nyújtanak újszerű és minőségi ismereteket, hanem a gyakorlati szakemberek körében is ismertté és elismertté válnak.

Évente négy lapszámot jelentetünk meg online és – amennyiben lehetőségünk nyílik rá – print változatban egyaránt.

TVT-Borito

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok célja és szakterülete

A 2016-ban alapított Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok negyedévente megjelenő tudományos folyóirat legfontosabb célja, hogy a hazai turizmussal, vendéglátással és vidékfejlesztéssel foglalkozó kutatók tudományos munkáinak egyik fő fórumaként a legújabb eredmények közlésének fontos hazai bázisa legyen. A folyóirat természetesen nyitott továbbá az egyéb, kapcsolódó részdiszciplínák, rokon tudományok (marketing, szociológia, területfejlesztés, urbanisztika) vonatkozó műveinek megjelentetése felé is. A tanulmányok 2019-től nyomatásban és elektronikusan is megjelennek. A TVT elsősorban tanulmányokat, publikációkat jelentet meg, de könyvrecenziók, rövid kutatási összefoglalók megjelentetését, illetve a reguláris számok mellett különszámok szerkesztését is fontosnak tartjuk. A folyóirat nyelve elsősorban magyar, de az angol nyelvű cikkek megjelentetésének erősítése is fontos további célunk.

A tudományos utánpótlás támogatása érdekében fontos küldetésünknek tartjuk, hogy helyt adjunk a doktori képzésben részt vevő fiatal szakemberek számára is.

A folyóirat szerkesztőbizottságának a tagjai a hazai turizmussal és vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberek jeles képviselői. Tudatos törekvésünk az, hogy a jelentős tudományos műhelyek képviselve legyenek, melyeket a határon túli magyarsághoz köthető tudományos központok és kutatók is kiegészítenek.

A 2017-ben az MTA X. osztálya által tudományos minősítéssel ellátott folyóiratot a MATARKA és az EPA mellett 2019-től a CrossRef is referálja, tanulmányaink DOI számmal ellátva jelennek meg. További fontos célunk az MTA IX. osztálya C kategóriás besorolásának az elérése, és a nemzetközi láthatóság erősítése.

Aktuális szám & tanulmányok

Ásványi Katalin – Miskolczi Márk – Jászberényi Melinda: AZ ÖNVEZETŐ JÁRMŰVEK FOGYASZTÓI SZOKÁSOKRA ÉS TURIZMUSRA GYAKOROLT HATÁSA

Tanulmányunkban különös hangsúlyt kapnak a technológia fejlődésével összefüggésbe hozható utazási szokások, valamint a turizmus szempontjából lehetséges innovációk (pl. kiszélesedő célcsoport, auto-tour jellegű városnézések) és kihívások (hagyományos utazási formák, szállodaipar változó jelentősége) vizsgálata, amelyek egy későbbi empirikus kutatás alapjait és kérdéseit támogatják.

Dudás Gábor – Vida György: AZ AIRBNB HASZNÁLAT MOTIVÁCIÓS TÉNYEZŐI A MAGYAR TURISTÁK KÖRÉBEN

Tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy milyenek a magyarországi turisták utazási szokásai, és mely tényezők motiválják őket abban, hogy a hagyományos szállásadás helyett az Airbnb platformján hirdetett szállásokat válasszák.

Csóka László – Hegedűs Réka – Törőcsik Mária: AZ ÉLETSTÍLUSCSOPRTOK SPORTCÉLÚ UTAZÁSAI

A magyar lakosságra reprezentatív sportfogyasztási felmérés eredményei alapján bemutatjuk a különböző életstíluscsoportok sportcélú utazásokkal kapcsolatos sajátosságait. Az életstílus szegmensek lehatárolásához az ÉletstílusInspiráció-modell validált skáláját alkalmaztuk, amely az élettempó és az értékorientáció mentén tette lehetővé egyes társadalmi csoportok elkülönítését. Ezt követően az életstíluscsoportok közötti statisztikailag igazolható szignifikáns különbségeket vizsgáltuk a sportcélú utazások esetén.

Kántor Szilvia: TURIZMUS SZAKOS HALLGATÓK KULTÚRAFOGYASZTÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI

Jelen kutatás célkitűzése a magyarországi felsőoktatási intézményekben turizmust tanuló hallgatók kulturális érdeklődésének megismerése, valamint a felsőoktatási intézmények által alkalmazott, kultúrafogyasztásra ösztönző eszközök bemutatása.

Pinke-Sziva Ivett – Boros Kitti: EXPERIENTIAL TRAVEL IN BUSINESS TOURISM IN BUDAPEST – CHALLENGES IN MANAGING CONFERENCES AND EVENTS

The objective of the research introduced in this paper is to analyze the motivations and re-visit intentions of conference tourists on a big sample of 102 responses, further on to find out how the experiential travel can drive the activities during and after conferences. Further on management or organizers implications are crystallized to solve the questions arisen by the results due to the time limit of the business tourists.

Csapó János – Törőcsik Mária: THE EVALUATION OF THE ROLE AND IMPORTANCE OF SAFETY AND RISKS IN THE TRAVEL ATTITUDES OF THE HUNGARIAN TOURISTS

The topic of safety appeared with a more highlighted role only recently, nevertheless it was always present in the destination choosing process. Today this issue is gaining special significance since due to the global travel opportunities tourism reached such regions where the analysis of safety became increasingly relevant, even taking it into consideration as a primary aspect.

Turisztikai és vidékfejlesztési tanulmányok

Tanulmányok, kutatások a turizmus és a vidékfejlesztés témakörében.

Ötlet

|

Hivatkozások, idézetek

Tervezés

Márka, marketing

U

Kutatás, elemzés

Tudomány

Kapcsolatok hálója

Publikációk

Akikkel együttműködünk

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok a PTE Közgazdaságtudományi Kar Turizmus és Marketing Intézetének és a PTE Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézetének a szakmai együttműködésével kerül kiadásra.

“Otthon a világot ismered meg, utazva önmagadat; mert otthon a súly magadra esik, az úton a világra, s mindig az marad ismeretlen, ahová nézel.”

Hamvas Béla